Bůh ke mně promluvil a řekl: "Milióny mých lidí, lidí kteří mi patří, se každé ráno probudí a říkají: 'Otče náš, jenž jsi v nebesích, ať se posvětí Tvé jméno. Ať příjde Tvé Království, ať se děje Tvá vůle na zemi, tak jako v nebi. Dej nám dnes náš každodenní chléb.' Ale když příjde večer, jejich žaludky jsou opět prázdné."

Lester Sumrall

 

Kdo se stará o sirotky, vdovy, hladové? Bůh ano, a ty?

Derek Prince

 

Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.

Bible, Jakub 1:27

 

Když budeš lámat hladovému svůj chléb a chudé bezdomovce přivedeš do domu, když uvidíš nahého, zakryješ ho a vůči vlastnímu tělu nebudeš lhostejný, tehdy tvé světlo vytryskne jako rozbřesk a rychle vzejde tvé uzdravení. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou půjde Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, budeš kričet o pomoc a řekne: zde jsem; jestliže odstraníš ze svého středu jho, ukazování prstem a mluvení zla. Poskytneš-li ze svého hladovému a strádajícího nasytíš, v temnotě vyjde tvé světlo a tvůj soumrak bude jako poledne.

Bible, Izaiáš 58:7-10

Novinky

Naša podpora v Ugande začiatkom roka 2016

22.01.2016 00:00
22. januára 2016 poslal Nadačný fond Milosť 427.000,- Kč (15.800,- Euro) na nákup jedného kontajnera potravín pre detských utečencov z Konga a Južného Sudánu v táboroch Rwamwanja...

Pomáháme utečencům!

17.09.2015 14:48
Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě anebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme...

Bratislavu navštívil Pete Sumrall, prezident LeSEA Global, FEED THE HUNGRY – Kŕmte hladných

14.09.2015 12:46
Lester Sumrall (1913 – 1996) prežil neuveriteľný život plný Božích zázrakov. Po tom ako bol zázračne uzdravený z tuberkulózy a dal svoj život do služby Bohu, odišiel v sedemnástich...
1 | 2 | 3 >>