Kontakt

Kontakt

Údaje o NF Milost

Název: Česko-slovenský nadační fond Milost pro pomoc lidem v nouzi

IČO: 29137586

Nadační fond je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N vložce č. 989.

Účel: Nadační fond je zřizován k naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je ochrana lidských práv a ochrana osob v tíživé sociální a zdravotní situaci, a rozvoj kultury a vzdělání, zejména dětí a mladistvých.

Nadační fond svými prostředky podporuje osoby, projekty a aktivity, které přispívají ke stanovenému účelu.

Správní rada

Ing. Jaroslava MARCINEKOVÁ

předsedkyně správní rady
Email: marcinekuni@gmail.com
Tel: +421 908 777 784

 

Mgr. Zuzana ČÁSTKOVÁ

člen správní rady
Email:  castkova.zuzka@gmail.com
Tel: +420 608 372 581

 

JUDr. Oliver SUCHÝ

člen správní rady

 

Dary a finanční podpora

Potvrzení o přijetí daru pro účely daňového přiznání můžete získat na základě emailové žádosti na adrese lsinova@seznam.cz. Uveďte svoje jméno, příjmení, rodné číslo, celkovou částku, kterou jste v uplynulém roce darovali, a čísla účtů, ze kterých platby probíhaly.

Finančně podpořit NF Milost můžete následujícím způsobem:

Pre platby v EUR zo SR: Pre platby v CZK z ČR:
Číslo účtu:
SK35 8330 0000 0026 0035 1698
Variabilný symbol:
rodné číslo, resp. IČ
Číslo účtu:
2600351698 / 2010
Variabilný symbol:
rodné číslo, resp. IČ

 

Kontaktujte nás